• PostGraduate Diploma in Professional Marketing

Beneficii cheie ale programului PostGraduate Diploma in Professional Marketing:

  • Sprijină cursanţii să dezvolte o gândire strategică creativă, inovatoare și antreprenorială;
  • Asigură cunoștințele și abilitățile necesare pentru a dezvolta cu succes planificarea organizațională și schimbări la nivel strategic;
  • Oferă instrumente şi suport care adaugă valoare brandurilor prin strategii digitale.

STRUCTURA CURSULUI:

Cursul este construit într-o manieră flexibilă, din trei module obligatorii, care pot fi studiate şi independent, în orice ordine: Global Marketing Decisions, Corporate Digital Communications, Creating Entrepreneurial Change.

Pentru fiecare modul studiat independent şi promovat cu succes, se obține o recunoaştere (Award) de la Chartered Institute of Marketing (CIM). După finalizarea tuturor  celor trei module, cursanţii obţin automat PostGraduate Diploma in Professional Marketing şi statutul de Chartered Marketer.

Cursul va fi evaluat prin:

  1. Examen de trei ore pentru modulul Global Marketing Decisions susţinut la British Council, pe baza unui studiu de caz;
  2. Lucrări pentru modulele Creating Entrepreneurial Change și Corporate Digital Communications. Lucrările constau în trei teme aplicate în care candidaţii rezolvă sau răspund unor probleme reale de business, într-un context stabilit de CIM şi care se schimbă în fiecare sesiune de evaluare din an: aprilie, iulie şi decembrie. Răspunsurile trebuie să fie bazate pe date şi instrumente de audit aplicate cu recomandări argumentate, în organizaţia în care lucrează cursanţii sau într-o companie la alegere.

Creating Entrepreneurial Change

Modulul Creating Entrepreurial Change a fost introdus ca răspuns la fluxul permanent de schimbări disruptive din mediul extern şi nevoile în creştere ale managerilor de a adopta o gândire antreprenorială în organizaţii, de a transforma şi crea valoare pentru client.

Acest curs sprijină participanţii să investigheze dinamica inovaţiei şi a schimbărilor din organizaţii şi să identifice procesele de învăţare cheie necesare pentru a coordona strategii disruptive de impact.

Elementele cheie ale acestui modul sunt:

Stabilirea pârghiilor cheie de schimbare în contextul pieţei globale;

Valorificarea  şi aplicarea strategiilor disruptive existente.

Evaluarea critică a resurselor şi capabilităţilor organizaţiei legate de procesele de schimbare;
Recomandări legate de schimbări antreprenoriale la nivel strategic.

Evaluarea abordărilor legate de o cultură a inovaţiei;

Evaluarea critică a modului prin care inovaţia poate contribui la crearea de valoare.

Global Marketing Decisions

Acest modul pregăteşte cursanţii să realizeze un audit al unei organizaţii globale şi să-i evalueze capabilităţile de  a implementa cu success strategiile de business şi de marketing pe baza unei analize atente, documentate şi argumentate  a tuturor opţiunilor disponbile.

Absolvenţii vor fi învăţaţi să aplice o serie de modele de analiză financiară şi de risc care să susţină luarea de decizii pentru îndeplinirea misiunii, a viziunii, a obiectivelor de business şi de marketing în organizaţiile globale.

Cele trei mari componente ale acestui modul sunt:

Dezvoltarea unui audit de marketing extern;

Dezvoltarea unui audit de marketing intern;

Analiza critică a alternativelor şi ale direcţiilor strategice;

Evaluarea opţiunilor strategice disponibile pentru o organizaţie globală.

Analiza şi justificarea critică a deciziilor de marketing, inclusiv a implicaţiilor financiare;

Evaluarea riscului deciziilor strategice de marketing asupra organizaţiei şi al reputaţiei.

Corporate Digital Communications

Modulul Corporate Digital Communications sprijină managerii de marketing seniori să analizeze şi să evalueze critic importanţa comunicării digitale în susţinerea poziţionării şi creşterea valorii de brand. Absolvenţii vor putea recomanda şi justifica metodele, canelele şi instrumentele digitale necesare pentru a sprijini obiectivele şi reputaţia companiei.

Elementele cheie acoperite în acest modul sunt:

Identificarea segmentelor cheie şi evaluarea influenţei acestora;

Determinarea rolului reputaţiei companiei în managementul organizaţiei.

Evaluarea critică a contribuţiei brandului de corporaţie în menţinerea şi dezvoltarea poziţionării;

Analiza rolului reputaţiei corporative în susţinerea şi dezvoltarea valorii brandului.

Identificarea şi analiza critică a trendurilor şi inovaţiilor legate de experienţa digitală şi aplicarea lor în companie;

Evaluarea folosirii eficiente a canalelor integrate pentru susţinerea reputaţiei companiei.

CÂT COSTĂ?

Programul de certificare presupune achitarea, integrală sau per modul, a trei tipuri de taxe: taxa de tuition, taxele de evaluare și taxa de membru CIM.

575£ + TVA, taxa de curs/modul

1725£ + TVA, taxa de curs pentru întregul program de certificare

La taxa de curs se adaugă taxa de membru CIM, în valoare de  65£, valabilă un an de zile și taxa de evaluare de 250£/modul. 

 

 

 

Cat dureaza?

12-15 luni/ 450 ore

 

CURSURI DE SCURTA DURATA

 

 

Anunta-ma cand este urmatorul curs!

 

Afla mai multe informatii!

 

Scroll Up